Temperaturovervågning

4Control er specialist i opsætning af systemer til temperaturovervågning og andre parametre.

Vi tilbyder komplette installationer, fra software til hardware, inkl. opsætning, montering af følere i udstyr, programmering og undervisning i brug. Med temperaturovervågning sikre man at temperaturen ikke bevæger sig uden for de områder, som er tilladte. Kontakt os, hvis du har spørgsmål til temperaturovervågning, vores produkter eller ønsker vejledning.

MicroScan V5 softwaren er kernen i en Intech MicroScan installation. MicroScan V5 programmet kombineret med indgangsmoduler af forskellig slags, er f.eks. optimalt at anvende til temperaturovervågning i frysehuse, blodbanker og biobanker eller til overvågning af fugt og temperatur i lagerhaller.

MicroScan er en særdeles brugervenlig software hvor det meste opsætning foregår via “træk og slip" redigering. Der er ingen programmering involveret så MicroScan gør det muligt at lave dataopsamling, styring og regulering for selv uøvede brugere.

MicroScan temperaturovervågning opfylder alle krav til sporbar registrering af kalibrering og alarmering (hvem der har accepteret alarmen) og alle data gemmes i et sikkert krypteret format. Data kan dog samtidig hentes ud som almindelige Excel filer hvis man ønsker at arbejde videre med dem.

MicroScan systemet er blandt andet allerede installeret hos disse kunder i Danmark:

Her kan du se nogle eksempler på installationer der er udført med Intech MicroScan systemet:

Oversigt fra Hillerød Hospital, hvor temperaturen i blodbankens skabe overvågers døgnet rundt:

Oversigt fra Defco Foods hvor temperaturen i de mange køle- og fryserum overvåges og præsenteres:

Oversigt fra Danæg Products hvor MicroScan systemet bliver brugt til styring af recepter for produktion:

Visning af aktuel temperatur og alarmstaus på blodbank overvågning på Hillerød Hospital (demo data):

Visning af temperaturforløb som grafer på temperaturovervågningen på Hillerød Hospital (demo data):